)TQM پرسشنامۀ مدیریت کیفیت فراگیر (

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامۀ مدیریت کیفیت فراگیر (

 

هدف : ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان.

این پرسشنامه توسط ((‌موسسات کیفیت فدرال )) در آمریکا ابداع گردیده و منبع آن بشرح ذیل است :

Fedral Total Management Handbook 2 : Criteria and Scoring Fuidlines for the president ‘ s Award for Quality and Productivity Improvement , Washington Dc : office of personnel Management , 1990

نحوۀ تکمیل : لطفاً ۶ گزینه هر معیار را بدقت مطالعه فرمایید و عبارتی که بهتر کاربرد آن معیار را در سازمان شما نشان می دهد را انتخاب کنید و شمارۀ‌گزینه انتخابی را در فضای خالی سمت چپ هر معیار درج کنید. شیوۀ‌ دیگر ، مصاحبه با افراد صاحب تجربه در سازمان است که با پرسیدن از آنها ، مصاحبه گر خود آنرا تکمیل می نماید . توجه داشته باشید که طیف انتخابها از تعهد قوی و استثنایی تا عدم عملکرد برای هر معیار مرتب شده است.

معیارها :

ــــــــ معیار اول : حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان :

          الف. مدیران عالی بطور مستقیم و فعالانه در فعالیتهای مربوط به بهبود کیفیت درگیر می شوند.

          ب. مدیران عالی در فعالیتهایی که بهبود کیفیت را بدنبال دارد ،‌ مشارکت می کنند.

          ج. بیشتر مدیران عالی از فعالیتهای بهبود کیفیت حمایت می کنند.

          د. بععضی از مدیران عالی حمایتی برخورد کرده و در بهبود کیفیت سهیم می شوند.

 

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد