کارآموزی در اتومکانیک اهواز

 

عنوان                                  صفحه

کاربراتور پیکان ۱۶۰۰                     ۱

سیستم سوخت رسانی بنزینی                  ۸

علائم سوختگی واشر سر سیلندر                   ۹

علائم تاب برداشتن سر سیلندر                   ۹

دلایل کمپرس در قسمتهای موتور                  ۱۰

میل لنگ                               ۱۱

قطعات میل سوپاپ                          ۱۲

نقطه تایمینگ                             ۱۳

انواع سوپاپ                              ۱۴

علت فیلر گیری سوپاپ ها                       ۱۶

موتور دیزل                            ۱۷

دلایل دل زدن کلاچ                          ۲۲

صدای غیر عادی در گیربکس                  ۲۳

قطعات اصلی گاردان                        ۲۴

سیستم جرقه و الکتریکی                        ۲۴

کویل                                  ۲۵

دلکو                                  ۲۶

استارت                            ۲۹

دینام                                 ۲۹

آفتامات                               ۳۰

سیستم سوخت رسانی بنزینی                  ۳۱

علائم مخلوط شدن روغن و بنزین                  ۳۲

کاربراتور                             ۳۳

سیستم خنک کننده و خنک کاری                   ۳۵

سیستم روغنکاری                           ۳۸

سیستم ترمز – فرمان و تعلیق                   ۳۹

تاریخچه سیستم ترمز ABS                       ۴۱

سیستم ABS  چیست ؟                     ۴۳

اصول کارکرد ABS                           ۴۵

سنسورهای سرعت چرخ                     ۴۸

مرور

هنوز مروری وجود ندارد