پروژه Rup

۸,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Rup یک ابزار قدرتمند برای توسعه ی تولید نرم افزار است اما این ابزار زیاد کارآمد نیست . امروزه سازمان های تولید کننده باید Rup را گسترش دهند تا بتواند به کل چرخۀ حیات IT که شامل cross-project و ممنوعات سازمانی  است و به طور کلی نسبت به آن ها بی توجه بوده است ، احاطه پیدا کند . Eup دقیقاً همین کار را انجام می دهد و شما را قادر می سازد تا سیستم هایی را ارائه دهید که کلیه ی نیازهای تجارت امروزی را مورد بررسی قرار می دهند .

 

در ابتدا این مقاله شرایط لازم برای توسعه ی Rup را ارائه می دهد سپس تغییرات ایجاد شده در اصول سازمان ها را با استفاده از Eup بیان می کند . این تغییرات به وسیله ی توسعه ی Rup برای معماری سازمانی ، ایجاد چرخۀ حیات کامل IT و توصیف Eup ، توجه به ۲ فاز و ۸ اصل که به Rup اضافه شده است ، ایجاد می گردند .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد