پروژه کنترل وسایل منزل با استفاده از فرامین صوتی

۴,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

 

بدست آوردن طیف فرکانسی موج صوتی در گوش بصورت مکانیکی صورت می گیرد. در ریاضیات با استفاده از تبدیلهای فوریه و در کامپیوتر با استفاده از FFT ( Fast Fourier Transform)  این امر صورت میگیرد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد