پروژه کارورزی کامپیوتر ( یانک اطلاعاتی ACCESS تاکسی سرویس های دیگر )

۸,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. داده ها عبارتند از حقایق و ارقام یک موضوع خاص و اطلاعات عبارتند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گردد. 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد