پروژه کارآفرینی هدفن میکروفن دار

برای تولید هدفن میکروفن دار نیاز به دو دستهمواد اولیه اصلی (قطعات پلاستیکی. بلندگو. کپسول خازنی میکروفن کابل و ..) و مواد اولیه بسته بندی می باشد.

مراحل تولید در این واحد بترتیب شامل تزریق قطعات پلاستیک، مونتاژ، تست و آزمون و بسته بندی می شود .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد