پروژه کارآفرینی ظروف شیشه ای نسوز اپال و پیرکس

شیشه در طبیعت بسیار کمیاب است اما در جاهایی که صخره های مذاب به سرعت سرد شده اند شیشه هایی یافت می شود هر چند این شیشه ها بقدری ناخالصی دارند که شفاف نیستند .

قدیمی ترین نمونه ها از شیشه هایی ساخنه دست بشر در میان آثار تمدن ها ی باستانی خاورمیانه پیدا شده است.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد