پروژه کارآفرینی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیکی می باشد .
این محصولات بصورت گسترده در بسیاری از صنایع ، لوازم خانگی ، محصولات
کشاورزی ، لوازم اداری ، لوازم انبار و …. دارای کاربرد است و سالانه حجم انبوهی از این فلز
تولید و مصرف می گردد که این گستردگی مصرف به دلیل برخورداری فولاد از خصوصیات
مهم و با ارزش می باشد . لیکن در کنار مزیت های بارز فولاد ، موضوع زنگ زدگی را می توان
یکی از نقاط ضعف آن عنوان کرد . محصولات ساخته شده از فولاد در مجاورت هوا و رطوبت
اکسید شده و دچار زنگ زدگی می گردد که این موضوع علاوه بر تخریب مصنوع ، شکل ظاهری
بسیار نامطلوبی را نیز به آن می دهد . از اینرو در صنعت به طرق مختلف سعی می نمایند از این
پدیده نامطلوب جلوگیری نمایند که پوشش پلاستیک یکی از روش های فوق می باشد . در این
روش مفتول فولادی بوسیله ضخامت نازک پلاستیک پوشش داده می شود و پلاستیک فوق
علاوه بر محافظت فولاد از زنگ زدگی ظاهر بسیار زیبائی را نیز به آن ارائه می نماید . طبقات
یخچال و فریزر ، آب چکان آشپزخانه ها ، سبد های فریزرها ، بند رخت آویز آپارتمان ها ، قفسه
بندی انبارهای سبک و مواد مشابه از جمله مواردی هستند که این محصول دارای کاربرد است و
همانطوریکه مشاهده می گردد در تمام موارد فوق محیط از رطوبت بالا برخوردار می باشد .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد