پروژه نمرات

۷,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هدف این پروژه ارزیابی نمرات فیزیک دانش‌آموزان ۳ کلاس اول دبیرستان اهل‌بیت است. چون ما در این پروژه از داده‌های از پیش‌ تهیه شده استفاده کردیم فقط به بررسی سطح نمرات می‌پردازیم و عواملی چون روش تدریس دبیر و امکانات آموزشی و غیره را بررسی نمی‌کنیم . متغیر موردمطالعه ما متغیر کمی پیوسته است و ما کار خود را با داده‌های آماری و بهره گرفتن از نمودارها برای نتیجه‌گیری هرچه بهتر به کار می‌بریم .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد