پروژه مالی پروژه مالی انبارداری شرکت تولید محصولات غذایی به سبز

امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و این کار برنامه ریزی دقیق جهت استفاده بموقع و حداکثر از امکانات را می طلبد.

هدف ما در این مجموعه ارائه مطالبی نسبتا جامع در خصوص سیستمها و مدلهای انبارداری و برنامه ریزی کنترل موجودی انبارهاست.  امید است که این پروژه گامی باشد هرچند کوچک در راه تکمیل مدیریت سیستمهای انبارداری

مرور

هنوز مروری وجود ندارد