پروژه سوهان کاری

سوهان کاری:

سوهان کاری یکی از روش های برداه برداری از سطوح زاویه دار و موج دار و یا منحنی می باشد که این عمل را می توان بوسیله دست و یا ماشین انجام داد .با عمل سوهان کاری ماده خام فلزی را به فرم دلخواه تبدیل می کنند .

معرفی سوهان :

وسیله‌ای که در سوهان کاری استفاده می شود را سوهان گویند . سوهان قطعه‌ای است از جنس فولاد ابزار سازی غیر آلیاژی و یا فولاد ابزار سازی کرم دار. که پس از ایجاد دندانه هایی روی آن ، قسمت بدنه را سخت می کنند ولی دنباله آن را برای جلوگیری از شکستن ، نرم می سازند.

دندانه های سوهان مشابه گوه های کوچکی می باشند که در کنار و پشت سر هم قرار گرفته اند . به این دندانه ها آج سوهان گویند .

آج سوهان را مطابق شکل روبرو در دو امتداد مختلف می سازند که یکی از آنها را آج رویی و دیگری را آج زیرین می نامند . زاویه انحراف آج رویی نسبت به محور سوهان ۷۱ درجه و آج زیرین ۵۴ درجه انتخاب می شود .بدین صورت دندانه های سوهان پشت سر هم قرار نمی گیرند و این عمل از ایجاد شیار روی سطح قطعه کار جلوگیری می کند .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد