پروژه ریاضیات و ژنوم

۶,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

تقریباً در نزدیکیهای قرن بیستم (اواخر قرن نوزدهم) خبر چشمگیری اعلام شد:

اتمام طرح اولیه ژنوم انسان. که این مرحله مهمی از زندگی نوع بشر محسوب می شود که تقریباً ۱۵۰ سال پیش در اُدیسه هومر و با کشف و پژوهش چشمگیر مندل[۱]
(۱۸۸۴-۱۸۲۲) شروع شده بود و شاید به جرأت بتوان گفت بسط طرح اولیه ژنوم انسانی نقطه عطفی در تاریخ تحول علم زیست شناسی بوده است.

 

[۱] – Gregor Johann Mendel

مرور

هنوز مروری وجود ندارد