پروژه توضیحات بیشتر در مورد نصب لینوکس

۱٫                                 یک نسخه پشتیبان از کامپیوتر تهیه کنید

۲٫(defragmenter) کنید

۳٫ برای باز کردن جا جهت Linux در کنار windows  هارد دیسک خود را دوباره پارتیشن بندی کنید تغیییر اندازه پارتیشن ها FAT و NTFS در ویندوز توسط

 

PartitionMagic
پس از نصب برنامه Partition Magic واجرای آن شکل  پارتیشن های هارد خود را خواهید دید

مرور

هنوز مروری وجود ندارد