پروژه تئـوری حسابـداری (۱)

۶,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سرمایه گذاران معمولاً به درآمد خالص شرکت به منزله سلامت مالی و دورنمای آینده شرکت نگاه می اندازند نمودار زیر درآمد یک شرکت را در طی ۷ سال مالی نشان می دهد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد