پروژه بیشترین لوازمی که در الکترونیک کاربرد دارد

۴,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

 

عددی : اعداد مقاومت بر روی آنها نوشته می شود وبسته به ( اهم – کیلواهم – مگااهم ) مقدار آنها تعیین می گردد .

اگر عدد نوشته شده یک عدد سه رقمی باشد دو عدد سمت چپ نوشته شده در ضریب ده عدد سوم ضریب می شود .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد