پروژه بررسی قوانین اهم و کیرشهف

۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

 

بررسی قانون اهم: بستگی ولتاژ سیم به مقاومت مدار و جریان ورودی از آن V=IR که در آن

V: اختلاف پتانسیل سیم (ولت)، I و جریان عبوری (آمپر)،  R: مقاومت سیم (اهم)

مداری مطابق شکل ببندید.

با تغییر مقدار IS ، ولتاژ دوسر مقاومت را اندازه گرفته، منحنی  این مقاومت را رسم نمائید.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد