پروژه ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی دبیرستانهای شهر تهران

۸,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

امروزه، استرس یا فشار روانی، یکی از مسائل همه گیری است که انسانها به آن مبتلا می‌باشند. دامنه نفوذ استرس از زندگی فردی به زندگی سازمانی سریع است. عوامل فشار روانی (استرس زاها)، هرآنچه که باشند، در موقعیت های مختلف آثار و عواقبی را برای انسان به همراه دارند. در این میان، مدیران را یکی از حساسترین قشرها در برابر فشار روانی معرفی نموده اند. (ابزری، ۱۳۷۹، ص ۱۱۵)

مرور

هنوز مروری وجود ندارد