پروژه ارزشیابی انتقال تکنولوژی ماشین ابزار

۷,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هنگامیکه تکنولوژی بین شرکت های تولیدی غربی و شرکای آنها در کشورهای در حال توسعه و صنعتی شدن انتقال می یابد سوال های مهمی که باید حل شوند ارزش تکنولوژی و مدل مناسب انتقال است .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد