پروژه آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار در کارگاهها

۱ـ برای هر کارگر در هر گار گاه حداقل باید دوازده متر مکعب فضای مفید منظور گردد(فضای اشغال شده به وسیله آلات با ابزار و اثاثیه مربوط به کار و همچنین فضای بالاتر از ارتفاع ۳ متر جزو فضای مزبور محسوب نمی شود.

۲ـ بنای سقف و بدنه عمارات کارگاه باید مصالحی پیش بینی شود تا از نفوذ رطوبت به داخل جلو گیری نماید و حتی الامکان مانع نفوذ گرما یا سرمای خارج گردد.

ماده ۴ آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها.

۳ـ عرض پلکان عمومی باید حداقل ۱۲۰ سانتی متر و پاگردههای آن متناسب با عرض مزبور باشد و فرمول ۲h+p=61-62با در نظر گرفتن h=16-19 در آن صدق نماید و در صورتی که تعداد پله بیش از چهار پله باشد در طرف باز پله باید نرده محکم نصب شود‌. ماده ۸ آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها.

۴ـ عمارات کارگاه باید متناسب وسعت محل کارگاه به اندازه کافی در و پنجره ای برا‌ی ورود نور  و هوا داشته باشد ابعاد نورگیر به تناسب   حجم عمارت کارگاه نور مستقیم داشته باشد ماده ۹آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها

۵ـ در کارگاههائی که دود یا گاز یا گرد و غبار و یا بخار دهی مضر مانند رنگ و غیره ایجاد می شود باید موارد مزبور با وسائل فنی موثر از محل تولید به خارج هدایت شود و قدرت مکش دستگاه متناسب با حجم تولید شده بخارات فوق الذکر باشد. ماده ۱۴ آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها.

۶ـ سیم کشی و کابل کشی برق کارگاه متناسب فشار الکتریسیته ، رطوبت ،گرما،ضربه و سائیدگی دارای روپوش عایق شود و روی اصول فنی نصب و حد الامکان داخل کانال باشد و میزان برق مصرفی متناسب با ظر فیت برق شبکه ای کارگاه باشد.

۷ـ دستگاههای  برقی کارگاه دارا ی اتصال زمین موثر باشد و هر کارگاه به تناسب تعداد و نوع دستگاه دارای چاه های اتصال زمین باشد. ماده ۳۱آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها

۸ـ هر کارگاه به تعداد ۲۵نفر کارگر باید حداقل یک مستراح داشته باشد و سطح نور گیر مستقیم حداقل   سطح مستراح باشد و جهت انتقال بوی عفونت به خارج تعبیه هواکش ضروری است . ماده ۵۱ آوین نامه حفاظت و بهداشت در کارگاهها

۹ـ هر کارگر به تعداد هر بیست نفر یک رو شو یی داشته باشد برای تامین نظافت کارگران به مقدار کافی صابون و وسائل خشک کن در اختیار کارگران قرار داده شود ماده ۵۳ و ۵۴ آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی.

۱۰ـ هر کارگاه به تعداد هر شش نفر در یک زمان کار خود را ترک کند حداقل یک دوش با آبگرم و سرد باید داشته باشد و سطح نورگیر مطابق بند ۹ در نظر گرفته شود.

ماده ۵۵ آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها

۱۱ـ هر کارگاه برای کارگرانی که در همان جا غذا صرف می نمایند باید محل مخصوص با وسعت حداقل ۱۲ متر مربع برای چهار نفر و برای بیش از چهار نفر به ازای هر نفر ۲ متر مربع اضافه وجود داشته باشد پیش بینی تعداد میز و نیمکت مورد نیاز ،رو شنائی، جدا نمودن فضای غذا خوری از گرد و غبار مواد مضر تولیدی کارگاه ضروری می باشد. ماده ۵۷ آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها

۱۲ـ هر کارگاه برای تعویض کارگران باید اطاقی با وسعت حداقل ۶ متر مربع برای چهار نفر و به ازای هر نفر اضافی یک متر مربع داشته باشد و قفسه های انفرادی به ابعاد ۵۰*۵۰ سانتی متر پیش بینی گردد به طوری که مانع نورگیر اطاق و باز و بسته شدن درب نگردد . ماده ۵۶ آئین نامه حفاظت و یهداشت عمومی در کارگاهها

۱۳ـ درب های عمارات به تناسب نوع استفاده از جنس مقاوم و همچنین ارتفاع آن حداقل ۲/۲ متر در نظر گرفته شود.

۱۴ـ در هر سالن به تناسب محل کار درهای نجات یک طرفه که به خارج باز شوند در نظر گرفته شود و هنگام کار کار گران به هیچ وجه پشت درب قفل نباشد و به وسیله علائم با چراغ های مخصوص مشخص شود. ماده۱۷ و ۱۸ آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی درکارگاهها.

۱۵ـ سیستم فا ضلاب کارگاه به تناسب فضولات باید به وسیله مجاری  فاضلاب که به مصالح غیر قابل نفوذ ساخته شود و به چاهها و یا سپتیک تانک رفته شود به طوری که مسیر مخزن فاضلاب بایستی کاملاً سرپوشیده باشد و در موقع رفع فضولات باید از نظر سلامت و بهداشت و جلو گیری از خطرات ممکنه دقت و پیش بینی لازمه به عمل آید. ماده ۴۹ آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها.

۱۶ـ وسعت ساختمان انبارها و بارانداز(مواد اولیه و تولید) با در نظر گرفتن حجم مواد پیش بینی و روابط آن را با تولید مشخص و حد الامکان در یک جهت انجام گیرد.

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد