پروزه کارآفرینی تولید پتاس

واژه پپتاس به تمام املاح پتاسیم دار محلول در آب اطلاق می شود. پتاس یکی از ۳ عنصر ضروری مورد استفاده موجودات زنده می باشد. این ماده اغلب به عنوان کود شیمیایی در صنایع کشاورزی به کار گرفته می شود.

پتاس در سنگ های رسوبی آذرین و دگرگونی و به صورت محلول در آب دریاها و شورابه ها موجود است.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد