پرسشنامۀ مدیر قرن بیست و یکم

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامۀ مدیر قرن بیست و یکم

هدف :‌ مدیران قرن آینده بایستی دارای چه ویژگیهایی باشند ؟ این پرسشنامه به سئوال مذکور پاسخ می دهد و به شما می گویدکه به چه میزان در قرن بیست و یک مدیر موفق خواهید بود.

این ابزار بوسیله انجمن دانشجویان دانشکده های بازرگانی آمریکا ابداع گردیده و منبع اصلی آن بشرح ذیل است :‌

Outcome Measurment Project, Phase I and phase II Reports cst. Louis : Amrican Assembly of collegiate schools of Business, 1986& 1978

نحوۀ تکمیل :‌ با استفاده از مقیاس ذیل و با توجه به مشخصات شخصی را که در عبارت به آن پرداخته شده است ، خودتان را مورد ارزیابی قرار دهید.

الف= قوی . من به این ویژگی خیلی متکی هستم.

ب=خوب. اما هنوز برای رشد جا دارم.

ج=ضعیف. من واقعاً نیاز دارم که بر روی آن کار کنم.

د=نامطمئن. من فقط می دانم که نمی دانم.

 

مقیاس :

          عبارات :

د

ج

ب

الف

مقاومت در برابر فشار : توانایی انجام کار حتی تحت شرایط پر فشار.

۱٫

د

ج

ب

الف

تحمل ابهام :‌توانایی انجام کار حتی تحت شرایط نامطمئن و ابهام آمیز.

۲٫

 

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد