پرسشنامۀ تمایل به برنامه ریزی

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامۀ تمایل به برنامه ریزی

هدف : این ابزار سنجش برای کمک به ارزیابی تمایل افراد برای برنامه ریزی فعال طراحی گردیده است.

این پرسشنامه توسط (( کوئین و همکارانش )) طراحی شده و در منبع ذیل به چاپ رسیده است.

 

Robert E.Quinn and others, Becoming a Master Manager : A Contemporary Framework , ( New York : John Wiley & sons , 1990 ) , P.33.

نحوۀ تکمیل :  این تحقیق پیمایشی را با گذراندن (( بله )) یا (( خیر )) در جاهای خالی سمت راست هر عبارت کامل کنید.

الف. در زندگی شخصی :

ـــــ ۱٫ من فعال هستم و نه انفعالی.

ـــــ ۲٫ من به اندازه کافی زمان و منابع برای مطالعه و تکمیل پروژه ها اختصاص می دهم.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد