پرسشنامه میزان تمایل فرد به رهبری تحول گرا و یا رهبری مراوده ای

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه میزان تمایل فرد به رهبری تحول گرا و یا رهبری مراوده ای

هدف :‌این ابزار میزان تمایل فرد به رهبری تحول گرا و یا رهبری مراوده ای (‌تعاملی)‌را نشان می دهد.

ابداع گردیده است (W.Warner Barke این پرسشنامه توسط (( وارنر بارک )) (

John R .Schermerborn, OP.Cit.,P.571

نحوۀ تکمیل : برای هر یک از ۱۰ عبارت ذیل، مطابق ادراکاتی که از خود دارید و یا گزینه هایی که مشخصات شما را بهتر نشان می دهد، ۵ امتیاز در نظر بگیرید. توجه داشته باشیدکه این ۵ امتیازممکن است بین گزینه های ((‌الف )) و (( ب)) تقسیم شود. در مورد هر عبارت حالتهای زیر ممکن است اتفاق بیافتد.

۵ برای (( الف )) و ۰ برای ((ب)) ، ۴ برای ((الف)) و ۱ برای ((ب)) ، ۳ برای ((الف)) و ۲ برای ((ب)) ، ۲ برای ((الف)) و ۳ برای ((ب)) ، ۱ برای ((الف)) و ۴ برای ((ب)) ،۰ برای ((الف)) و ۵ برای ((ب)).

بین دو عبارت هرگز بطورمساوی امتیاز ندهید.

 

۱٫

((الف )) :بعنوان یک رهبر،مأموریت عمدۀ من حفظ پایداری و ثبات است.

((ب)) :بعنوان یک رهبر ، مأموریتعمدۀ من ایجاد تغییر است.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد