پرسشنامه مهارت های توانمندسازی

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه مهارت های توانمندسازی

 

هدف : ارزیابی مهارت های توانمندسازی.

منبع این پرسشنامه :

John M. Ivancevich, Robert Konopaske, Michael T. Matteson, “Organizational Behavior and Management” , McGraw- Hill, 2005.

 

نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به نظر شما مناسب است را علامت بزنید.

امتیازدهی و تفسیر نتایج :

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵ امتیاز، موافقم ۴ امتیاز، نه موافقم و نه مخالفم ۳ امتیاز، مخالفم ۲ امتیاز و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: ………………….

−       امتیاز ۱۰۰ – ۸۱: وجود توانایی منسجم برای مهارت های توانمندسازی کارکنان.

−       امتیاز ۸۰ – ۶۱: باید به مواردی که در آن امتیاز کمتری را کسب کرده اید، دقت و توجه بیشتری کنید تا آنها را بهبود دهید.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد