پرسشنامه سنجش ابعاد ساختار سازمانی

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه سنجش ابعاد ساختار سازمانی

 

هدف : بررسی مهارت های نظارت در افراد.

منبع این پرسشنامه :

John W. Newstrom, Keith Davis, “ Organizational Behavior” , Eleventh Edition, McGraw- Hill, 2002.

 

نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.

 

امتیاز دهی و تفسیر نتایج :

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم و نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

–         امتیاز ۱۰۰ – ۸۱ : وجود توانایی منسجم برای مهارت های نظارت کنندگی.

–         امتیاز ۸۰ – ۶۱ : باید به مواردی که در آن امتیاز کمتری را کسب کرده اید، دقت و توجه بیشتری کنید تا آنها را بهبود دهید.

–         امتیاز کمتر از ۶۰: باید آگاه باشید که درک ضعیف تری از چندین مورد دارید که می تواند در موفقیت آینده شما به عنوان یک مدیر تعیین کننده باشد.

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد