پرسشنامه تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مدیران به واردات یک کالا

۳,۵۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه:

هدف: تعیین اهمیت عواملی که بر تصمیم گیری مدیران به واردات یک کالا تاثیر می‌گذارد.

منبع این پرسشنامه:

Kyung-il  Ghymn,  peter  liesch  and  Jan  Mattsson,  “Australian  import  Managers,  Purchasing  decision  behaviour  an  empirical  study”, International  Marketing Review, Vol. 16, No. 3. 199, pp. 202- 215

می باشد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد