پرسشنامه بررسی میزان وجود موانع برای ورود به بازار‌های صنعتی

۳,۵۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه:

هدف: بررسی میزان وجود موانع برای ورود به بازار‌های صنعتی.

منبع این پرسشنامه:

Fahri  karakaya,  “Barriers  to entry  in  Industrial   Markets”,  Vol. 17, No. 5. 2002.

می باشد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد