پرسشنامه بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع افراد در توسعه بودجه سازمان

۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع

هدف: بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع.

منبع این پرسشنامه:

Barbara  Blake  Gonzales,  “Resource  Alocation  Strategies  in   Doctoral   /   Research  University  (Extensive)  Libraries” ,  Dissertation,  January  ۳۱,  ۲۰۱۱٫

مرور

هنوز مروری وجود ندارد