پرسشنامه بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع

۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع

هدف: بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع.

منبع این پرسشنامه:

Barbara  Blake  Gonzales,  “Resource  Alocation  Strategies  in   Doctoral   /   Research  University  (Extensive)  Libraries” ,  Dissertation,  January  ۳۱,  ۲۰۱۱٫

مرور

هنوز مروری وجود ندارد