پرسشنامه ارزیابی کدهای اخلاقی

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه ارزیابی کدهای اخلاقی

هدف: ارزیابی کدهای اخلاقی در سازمان.

منبع این پرسشنامه:

Johannes Brinkman, “Moral conflicts among Norwegian advertising professionals” ,International Marketing Review, Vol. 12, No.4, 1995, pp. 50-64.

 

نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.

امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۱، موافقم ۱،  نه موافقم و نه مخالفم ۳،  مخالفم ۴ و کاملاً مخالفم ۵ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: ………….

–      امتیاز بالاتر (بالاتر از ۲۰) نشان می دهد که کدهای اخلاقی در سازمان، به ارتقاء رفتار اخلاقی کمک می کنند.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد