پرسشنامه ارزیابی عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری

۳,۵۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه:

هدف: ارزیابی عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتریان.

منبع این پرسشنامه:

Kim  Tasso,  “Dynamic  Praactice  Development”,  ۲۰۰۳,  Published  by  Thorogood.

می باشد.

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد