پرسشنامه ارزیابی بازار‌های بین‌المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات

۳,۵۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه:

هدف: ارزیابی بازار‌های بین‌المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات.

منبع این پرسشنامه:

Van  R.Wood,  kim  R.Robertson,  “Evaluating  International  Marks”,   International  Marketing  Review, Vol. 17, No. 1. 2000, pp. 34- 55.

می باشد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد