پرسشنامه ارزش های کاری

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه ارزش های کاری

 

هدف: سنجش اهمیت ارزش های مرتبط با کار..

منبع این پرسشنامه:

Ruth Alas, MaajaVadi, Wei Sun, “Impact of work- related values upon attitudes toward changes and organizational learning Chinese organizations”, Chinese Management Studies, Vol. 3, No. 2, 2009, pp. 117-129.

 

نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد