پرسشنامه ابعاد اعتماد

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه ابعاد اعتماد

 

هدف: بررسی ابعاد مختلف اعتماد در سازمان.

منبع این پرسشنامه:

PrasertKanawattanachai, YoungjinYoo, “Dynamic nature of trust in virtual teams”, Journal of Strategic Information Systems, 11 (2002), pp. 187- 213.

 

نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید.

امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴،  نه موافقم و نه مخالفم ۳،  مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در جدول زیر بنویسید:

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد