پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی

۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

درخت راش از خانواده Fagus جنس Fagus می باشد ۱۳ گونه از این جنس در دنیا آنهم در نمیکره شمالی انتشار دارد و در ایران یک گونه به نام فاگوس orientalis وجود دارد و گونه راش ایران Fagus orientalis از مهمترین و با ارزشترین درختان صنعتی ایران و حدود ۳۲درصد موجودی سرپای شمال ایران (طبق آمار در سال ۱۳۷۱) از اینگونه است و با داشتن تنه ای صاف و استوانه ای که ارتفاع آن به حدود ۴۰ متر و گاه بیشتر و قطر حداکثرm5/1تاm 8/1می رسد .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد