پایان نامه بهداشت دهان ودندان ۶۰ ص

بیماریهای لثه:

لثه ها لایه ای از بافت محافظ را شکل می دهند که قاعده هر دندان را  احاطه کرده و بخشی از استخوانهای فک را می پوشانند . اگر لثه ها صدمه ببینند ، دندانها حمایت  خود را از دست داده و ممکن است بیفتند . بیشتر بیماریهای لثه می توانند به وسیله بهداشت خوب دهان پیشگیری شوند .

 

در طی معاینات منظم دندان ، بیشتر دندانپزشکان و بهداشت کاران دهان و دندان اطلاعات لازم در مورد روش صحیح مسواک زدن و استفاده از نخ دندان و مراقبت عمومی دهان و دندان را به افراد می دهند . تمیز نگه داشتن دندانها به میزان کافی منجر به تشکیل پلاک ( رسوبی از خرده های غذایی ، بزاق و باکتریها ) روی سطح دندان می شود . اگر چه پلاک خارج نشود ؛ می تواند سبب التهاب لثه ها شود . در بیشتر موارد جدی و شدید ، ممکن است دندان مبتلا شده و بیفتد .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد