مقاله امید و نجات در دین عیسی مسیح«ع»

۷,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

حضرت عیسی (ع) با تولدی معجزه آسا ـ بدون پدر، از مادر باکره خویش حضرت مریم (ع) پابه جهان گذارد.

محل تولد وی «بیت اللحم» است و در منطقه جلیل از شهر «ناصریه» پرورش یافت.

با آن که مسیحیت مثل سایر ادیان زنده جهان از آسیا نشأت گرفت، اما از جهت گسترش تاریخی و دایره نفوذ، این دین بطور عمده، در مغرب زمین شیوع یافت.

 

نام کتاب مقدس مسیحیان «انجیل» می باشد که توسط چهار نفر جمع آوری شده و به نام نویسنده آن شهور گشته است. انجیل کنونی، مشتمل بر چهار انجیل می باشد که عبارتنداز: انجیل متی ـ انجیل مرقس ـ انجیل لوقا ـ انجیل یوحنا»

مرور

هنوز مروری وجود ندارد