مراحل تهیه پروژه

معرفی شرکت و تاریخچه آن

شرکت آرگون صنعت مرکزی در تاریخ ۱/۷/۸۳ با هدف اجرای طرح های تاسیساتی و نیز مشاوره و طراحی در زمینه های سیستم های حرارتی و برودت مرکزی- آبرسانی
قطره ای و نیز فروش تجهیزات مربوطه افتتاح گردید این شرکت دارای امکانات لازم در جهت اجرا و طراحی پروژه های مذکور می باشد.

این شرکت کار خود را با فروش کپسولهای آتش نشانی- سقف های کاذب شروع و با تشکیل چارت پرسنلی شروع به طراحی و مشاوره در زمینه های تاسیساتی نمود و در حال حاضر چندین تاسیساتی- سقف کاذب و نیز آبیاری محوطه در حال اجرا دارد مکان شرکت جهت طراحی در داخل شهر و در زمینه اجرا داخل پروژه به صورت کارگاههای قابل انتقال است.

چارت مدیریت و منابع انسانی

 

چارت مدیریتی به صورت منابع انسانی موقت کاربریدارد، هئیت مدیره- مدیر عامل- راننده نیروهای فنی «کاردانی تأسیسات و برق و عمران» و حسابدار نیروهای دائم و عملیات های اجرایی شامل حفاری- لوله کشی و … توسط نیروهای موقت انجام می شوند.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد