مدیریت منابع آب شهری-مبانی نظری

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مورد نظر قابلیت استفاده در بخش مبانی نظری در رشته های مدیریت-محیط زیست-جغرافیا  طراحی شهری و شهرسازی را درا می باشد

مرور

هنوز مروری وجود ندارد