مدلسازی گسترش آتش سوزی در عرصه جنگلی با استفاده از مدلسازی و شبیه سازی عامل مبنا مکانی

۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مرور

هنوز مروری وجود ندارد