حضور جنون کوتاه است

۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

حضور بی واسطه ی زبان در شش سطر اول آسانسور حضوری پررنگ و آلوده به نوعی ریتم  و به موسیقی نزدیک می شود.این حضور  مثل حضور جنون تازه دیوانه ها، مثل حضور راه رفتن در زیر پاهای یک بچه ی یک ساله، مثل گرمای پشت گوش گربه ام فرانس، واقعی، فرار غیر قابل فهم و در عین حال صمیمی  و دوست داشتنی است.
حضور شش سطر اول آسانسور، حضور بودن است،  تا جایی که از قیچی قوی ترم ، نیاز مهم تری به حس کردن، به دست، پوست و به احساس نوشتن را ایجاد می کند. تا جایی که  از قیچی قوی ترم،
مربع ها را بر می دارد و آنها را در هوای آزاد می گذارد تا مطمئن شود که چیزی روی او را نپوشانده است.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد