تحقیق شبکه های بی سیم محلی

مقدمه

تاکنون چندین بار به دسترسی به شبکه یا اینترنت نیاز داشته و آرزو کرده اید که در یک اتاق متفاوت یا فضای بیرون بدون احتیاج به کابل کشی طویل کار کنید؟ یا چندین بار در یک مکان عمومی مثل هواپیما یا هتل احتیاج به فرستادن یک e-mail فوری داشته اید؟

اگر شما هم جزء هزاران کار بر شبکه اعم از کاربران  خانگی، مسافران تجاری باشید، پاسخ یکی است. قابل توجه کاربران شبکه: ۱۱ .۸۰۲ پایه و اساس شبکه های بی سیم جواب سئوال است.۱۱٫ ۸۰۲ قابلیت تحرک پذیری و همچنین پهنای باند مورد نیازی که کاربران خواهان آن هستند را فراهم می آورد.

ایده شبکه بی سیم محلی یک ایده جدید نیست چندین دهه از این مفهوم می گذرد. استاندارد ۱۱ . ۸۰۲ درسال ۱۹۹۷ تصویب شد، پس علت اینکه شبکه های بی سیم جدیداً گسترش پیدا کرده اند چیست؟ پهنای باند و قیمت  پایین باعث توسعه این شبکه ها شده است.

شبکه های بی سیم اولیه مثل Ricbchet,ARDIS,ALHa  تنها ارسال داده به نرخی کمتر از ۱Mbps را فراهم می آوردند. با آمدن ۱۱ . ۸۰۲ این مقدار ۲Mbps افزایش یافت. نسخهb11. 802 در سال ۱۹۹۹ تصویب شده و نرخ انتقال داده تا ۱۱Mbps را فراهم می آورد که قابل مقایسه با سرعت در شبکه های محلی سیمی مثل اترنت (۱۰Mbps ) می  باشد. استانداردهای  ۸۰۲٫۱۱ag نرخ انتقال داده تا۵۴Mbps را فراهم آوردند مثل شبکه های Fast Ethernet در شبکه های سیمی.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد