تحقیق جزوه آموزشی آمار

۷,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مدل سازی :

 

  بیان مسئله به زبان ریاضی را مدل سازی ریاضی می گویند. هر قدر مفاهیم ریاضی به کار برده ساده تر وابتدائی تر باشد و نتیجه کار به پدیده مورد نظر نزدیک تر باشد ،مدل سازی با ارزش تر است .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد