تحقیق اجوف

۸,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

اجوف
ب-مضارع
در تمامی چهارده صیغه، حرف عله حرکتش را به حرف ما قبل می دهد

 اعلال 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد