تحقیق | آشنایی با موسیقی و نتها( روش تحقیق )

۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فهرست مطالب:

عنوان

۱-  مقدمه

۲-  بیان مسأله

۳-  بیان اهداف

۴-  بیان فرضیات

۵-  مطالعه پیشینه

۶-  گفتگو با یک موسیقیدان

۷-  تعریف مفاهیم اساسی موسیقی

۸-  تعریف سبکهای موسیقی

۹-  ابزار جمع آوری اطلاعات

۱۰-  روش تحقیق

۱۱-  معرفی جامعه

۱۲-  معرفی نمونه

۱۳-  تعاریف عملیاتی

۱۴-  جدول زمانبندی و بودجه بندی

۱۵-  فهرست منابع

 

 

 

مقدمه

موسیقی یکی از هدفهای زیباست که از ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حرکت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها موسیقی ابتدائی بشر و اولین آموزگار انسان در آموختن این هنر بوده است.

موسیقی زبانی است که انسان به یاری آن می تواند کما بیش آنچه رادر ضمیر مکنون و مکتوم خویش دارد به میان آورد.

از سوی دیگر موسیقی وسیله ای است که یک موسیقیدان ( خلاق موسیقی ) بسته به احساس، دانسته های عمومی، جهان بینی و انسانیت خویش از آنچه که نزد استادان خود فرا گرفته و خود نیز آنها را به تجربه عملی گذارده، بهره گرفته و مکنونات قلبی، آرزوهای نهفته فردی و یا سرکوب شده اجتماعی را باز آفریند.

 

اینک بی مناسبت نیست اندکی هم از تأثیر صنعت موسیقی گفته شود.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد