تاثیر مسکن بر اقتصاد شهری

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

نحقیق حاضر مبتنی بر منابع غلمی و مناسب برای رشته های شهرسازی و اقتصاد می باشد

مرور

هنوز مروری وجود ندارد