«بلوغ و هویت یابی»

۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

«نوجوانان را می‎توان به مرغان دور پروازی تشبیه کرد که وجودشان پیدایش سرزمین های ناپیدایی را در افق به دریانورد نوید می‎دهد.

 

ما که دریاهای ژرف را به پیش می رانیم و نمی دانیم کی و کجا به خشکی می رسیم، باید این نوید را گرامی داریم و پیام ها و اشارات نوجوان را تفسیر و درک کنیم.»

مرور

هنوز مروری وجود ندارد