بلایای طبیعی شهری

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

تحقیق حاضر کلیه بلایای طبیعی متوجه شهر را بر مبنای اقلیم های مختلف و بر اساس منابع معتبر درون و پایان متنی توضیح داده است

مرور

هنوز مروری وجود ندارد