بررسی تغییرات مکانی نمایه EDI با استفاده از روش¬های زمین آمار برای تحلیل خشکسالی استان مازندران

۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مرور

هنوز مروری وجود ندارد