بررسی ابعاد مسکن مود نیاز سالمندان

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

تحقیق حاضر مبتنی بر منابع علمی به روز نیازهای سالمندان در حوزه مسکن را بررسی و تحلیل نموده است. کماسب برای رشته های شهرسازی و روان شناسی و مددکاری اجتماعی

مرور

هنوز مروری وجود ندارد